Resultater klubbmesterskap i rallylydighet 2018 - Sandnes Brukshund Klubb

Gå til innhold
Resultater fra klubbmesterskapet i rallylydighet 2018

Nedenfor er resultatlisten for hver gang:
Desember
Dommer klasse 1 og 2: Kurt
Dommer klasse 3 og elite: Crystal
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Iza
Kristin Måna
1
200
Besty
Marit Bjelland
1
193
Mira
Kristin Måna
1
192
Aylah
Kristin Måna
1
DISK
Shesea
Crystal Kay
1
DISK
Fiffi
Bertha S. Larsen
1
DISK
Zoey
Anja Haugland
2
195
Hera
Kari Ommedal
2
193
Millie
Elin Høyland Valseth
2
DISK
Harley
Crystal Kay
3
172
Pepsi
Bertha S. Larsen
3
154
Zita
Marit Bjelland
3
DISK
Vinur
Kari Ommedal
Elite
200
Katie
Carole Ross
Elite
198
Diablo
Miriam Wittenberg
Elite
198
Pippa
Carole Ross
Elite
183
November
Dommer klasse 1 og 2: Birgit
Dommer klasse 3 og elite: Crystal
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Iq
Thomas Myklebust
1
159
Zoey
Anja Haugland
2
194
Hera
Kari Ommedal
2
176
Eragon
Grethe Stangeland
3
BRUTT
Katie
Carole Ross
Elite
187
Vinur
Kari Ommedal
Elite
DISK
Kalina
Birgit Espeland
Elite
BRUTT
Pippa
Carole Ross
Elite
DISK
September
Dommer: Kurt
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Iq
Thomas Myklebust
1
156
Besty
Marit Bjelland
1
DISK
Max
Cathrine Lunde
1
DISK
Hera
Kari Ommedal
2
DISK
Monti
Iris Meijer
3
DISK
Zita
Marit Bjelland
3
DISK
Diablo
Miriam Wittenberg
Elite
198
Vinur
Kari Ommedal
Elite
198
Molly
Audhild Mæland
Elite
196
Pixel
Kristin Øritsland
Elite
DISK
Lotta
Audhild Mæland
Elite
DISK
August
Dommer klasse 1 og 2: Birgit
Dommer klasse 3 og elite: Kurt
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Iza
Kristin Måna
1
189
Mira
Kristin Måna
1
DISK
Aylah
Kristin Måna
1
DISK
Diablo
Miriam Wittenberg
3
199
Kalina
Birgit Espeland
Elite
DISK
Juni
Dommer klasse 1: Crystal
Dommer klasse 2, 3 og elite: Birgit
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Besty
Marit Bjelland
1
198
Millie
Elin Høyland Valseth
1
197
Birk
Cristine Aspøy
1
197
Piper
Mary-Ann Kjeldsen
1
177
Ziva
Wenche Haugland
2
193
Hera
Kari Ommedal
2
188
Amy
Karin Damen
2
DISK
Blaze
Kurt Selland
2
DISK
Diablo
Miriam Wittenberg
3
196
Katie
Carole Ross
3
191
Eragon
Grethe Stangeland
3
191
Zita
Marit Bjelland
3
187
Harley
Crystal Kay
3
141
Baloo
Trine Norill Jonassen
3
DISK
Pixel
Kristin Øritsland
3
BRUTT
Ficus
Ghita Fossum
3
DISK
Molly
Audhild Mæland
Elite
200
Lotta
Audhild Mæland
Elite
190
Ozu
Anne Svensen
Elite
DISK
Vinur
Kari Ommedal
Elite
DISK
Pippa
Carole Ross
Elite
DISK
Mai
Dommer: Kurt
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Mira
Kristin Måna
1
200
Aylah
Kristin Måna
1
196
Arya
Anette Thoresen
1
195
Iza
Kristin Måna
1
193
Boss
Gry Larsen
1
191
Birk
Chrstine Aspøy
1
158
Sarah Sofie
Ingvild Sivertsen
1
157
Drogo
Anette Thoresen
1
154
Piper
Mary-Ann Kjeldsen
1
DISK
Mosea
Crystal Kay
1
BRUTT
Besty
Marit Bjelland
1
DISK
Max
Cathrine Lunde
1
DISK
Pixel
Kristin Øritsland
2
199
Hera
Kari Ommedal
2
195
Monti
Iris Meijer
2
DISK
Lotta
Audhild Mæland
3
200
Katie
Carole Ross
3
196
Eragon
Grethe Stangeland
3
174
Harley
Crystal Kay
3
172
Zita
Marit Bjelland
3
155
Samira
Kathrine Bjelland
3
DISK
Molly
Audhild Mæland
Elite
200
Vinur
Kari Ommedal
Elite
183
Pippa
Carole Ross
Elite
178
Mai
Dommer: Birgit
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Mira
Kristin Måna
1
200
Aylah
Kristin Måna
1
198
Iza
Kristin Måna
1
191
Arya
Anette Thoresen
1
188
Boss
Gry Larsen
1
183
Drogo
Anette Thoresen
1
160
Mosea
Crystal Kay
1
159
Max
Cathrine Lunde
1
95
Piper
Mary-Ann Kjeldsen
1
DISK
Sarah Sofie
Ingvild Sivertsen
1
BRUTT
Besty
Marit Bjelland
1
DISK
Birk
Chrstine Aspøy
1
DISK
Hera
Kari Ommedal
2
192
Pixel
Kristin Øritsland
2
183
Monti
Iris Meijer
2
DISK
Katie
Carole Ross
3
190
Eragon
Grethe Stangeland
3
190
Lotta
Audhild Mæland
3
182
Harley
Crystal Kay
3
DISK
Zita
Marit Bjelland
3
DISK
Samira
Kathrine Bjelland
3
BRUDD
Molly
Audhild Mæland
Elite
195
Vinur
Kari Ommedal
Elite
DISK
Ozu
Anne Svensen
Elite
DISK
Pippa
Carole Ross
Elite
DISK
April
Dommer: Crystal
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Boss
Gry Larsen
1
194
Leasea
Lianne Kay
1
178
Millie
Elin Høyland Valseth
1
176
Berta
Marie Edland
1
156
Gordy
Maria Aakvik
1
DISK
Piper
Mary-Ann Kjeldsen
1
DISK
Fiffi
Bertha Larsen
1
DISK
Iq
Thomas Myklebust
1
DISK
Arielle
Marie Edland
1
DISK
Monti
Iris Meijer
2
DISK
Hera
Kari Ommedal
2
DISK
Ziva
Wenche Haugland
2
DISK
Diablo
Miriam Wittenberg
3
198
Ficus
Ghita Fossum
3
183
Baloo
Trine Norill Jonassen
3
DISK
Eragon
Grethe Stangeland
3
DISK
Samira
Kathrine Bjelland
3
DISK
Zita
Marit Bjelland
3
DISK
Katie
Carole Ross
3
DISK
Pepsi
Bertha Larsen
3
DISK
Jari
Marie Edland
3
DISK
Key
Ghita Fossum
3
DISK
Molly
Audhild Mæland
Elite
200
Tira
Eli Anne Imsland
Elite
198
Vinur
Kari Ommedal
Elite
190
Ozu
Anne Svensen
Elite
183
Kalina
Birgit Espeland
Elite
DISK
Pippa
Carole Ross
Elite
DISK
April
Dommer: Kurt
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Iq
Thomas Myklebust
1
181
Boss
Gry Larsen
1
DISK
Leasea
Lianne Kay
1
DISK
Millie
Elin Høyland Valseth
1
DISK
Berta
Marie Edland
1
DISK
Gordy
Maria Aakvik
1
DISK
Piper
Mary-Ann Kjeldsen
1
DISK
Fiffi
Bertha Larsen
1
DISK
Iq
Thomas Myklebust
1
DISK
Arielle
Marie Edland
1
DISK
Monti
Iris Meijer
2
192
Hera
Kari Ommedal
2
188
Ziva
Wenche Haugland
2
DISK
Diablo
Miriam Wittenberg
3
199
Katie
Carole Ross
3
198
Ficus
Ghita Fossum
3
197
Samira
Kathrine Bjelland
3
189
Key
Ghita Fossum
3
174
Baloo
Trine Norill Jonassen
3
DISK
Eragon
Grethe Stangeland
3
DISK
Zita
Marit Bjelland
3
DISK
Pepsi
Bertha Larsen
3
DISK
Jari
Marie Edland
3
DISK
Molly
Audhild Mæland
Elite
200
Vinur
Kari Ommedal
Elite
195
Ozu
Anne Svensen
Elite
189
Kalina
Birgit Espeland
Elite
DISK
Tira
Eli-Anne Imsland
Elite
DISK
Pippa
Carole Ross
Elite
DISK
Mars
Dommer klasse 1: Crystal
Dommer klasse 2, 3 og elite: Kurt
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Leasea
Lianne Kay
1
167
Berta
Marie Edland
1
DISK
Arielle
Marie Edland
1
DISK
Pixel
Kristin Øritsland
2
195
Monti
Iris Meijer
2
192
Hera
Kari Ommedal
2
187
Ziva
Wenche Haugland
2
DISK
Baloo
Trine Norill Jonassen
3
198
Diablo
Miriam Wittenberg
3
196
Lotta
Audhild Mæland
3
192
Zita
Marit Bjelland
3
170
Katie
Carole Ross
3
DISK
Jari
Marie Edland
3
DISK
Molly
Audhild Mæland
Elite
200
Vinur
Kari Ommedal
Elite
176
Kalina
Birgit Espeland
Elite
172
Pippa
Carole Ross
Elite
DISK
Tira
Eli-Anne Imsland
Elite
DISK
Februar
Dommer klasse 1: Kurt
Dommer klasse 2, 3 og elite: Crystal
Hundens navnEier/førerKlassePoeng
Arya
Anette Thoresen
1
189
Berta
Marie Edland
1
DISK
Tassen
Ellen Endresen
1
DISK
Drogo
Anette Thoresen
1
DISK
Arielle
Marie Edland
1
DISK
Lotta
Audhild Mæland
2
200
Monti
Iris Meijer
2
DISK
Hera
Kari Ommedal
2
DISK
Molly
Audhild Mæland
3
197
Pippa
Carole Ross
3
180
Samira
Kathrine Bjelland
3
179
Katie
Carole Ross
3
DISK
Zita
Marit Bjelland
3
DISK
Jari
Marie Edland
3
DISK
Vinur
Kari Ommedal
Elite
DISK
Tira
Eli-Anne Imsland
Elite
DISK
Kalina
Birgit Espeland
Elite
DISK
Foreløpig sammenlagt
PlassHundens navnEier/førerKlassePoeng
1
Iza
Kristin Måna
1
773
2
Mira
Kristin Måna
1
592
3
Arya
Anette Thoresen
1
572
4
Boss
Gry Larsen
1
568
5
Iq
Thomas Myklebust
1
496
6
Aylah
Kristin Måna
1
394
7
Besty
Marit Bjelland
1
391
8
Millie
Elin Høyland Valseth
1
373
9
Birk
Christine Aspøy
1
355
10
Leasea
Lianne Kay
1
345
11
Drogo
Anette Thoresen
1
314
12
Piper
Mary-Ann Kjeldsen
1
177
13
Mosea
Crystal Kay
1
159
14
Sarah Sofie
Ingvild Sivertsen
1
157
15
Berta
Marie Edland
1
156
16
Max
Cathrine Lunde
1
95
*
Tassen
Ellen Endresen
1
0
*
Arielle
Marie Edland
1
0
*
Gordy
Maria Aakvik
1
0
*
Piper
Mary-Ann Kjeldsen
1
177
*
Fiffi
Bertha Larsen
1
0
1
Hera
Kari Ommedal
2
956
2
Pixel
Kristin Øritsland
2
577
3
Zoey
Anja Haugland
2
389
4
Monti
Iris Meijer
2
384
5
Lotta
Audhild Mæland
2
200
6
Ziva
Wenche Haugland
2
193
*
Blaze
Kurt Selland
2
0
*
Amy
Karin Damen
2
0
*
Millie
Elin Høiland Valseth
2
0
1
Diablo
Miriam Wittenberg
3
988
2
Katie
Carole Ross
3
775
3
Eragon
Grethe Stangeland
3
555
4
Zita
Marit Bjelland
3
512
5
Harley
Crystal Kay
3
485
6
Ficus
Ghita Fossum
3
380
7
Lotta
Audhild Mæland
3
374
8
Samira
Kathrine Bjelland
3
368
9
Baloo
Trine Norill Jonassen
3
198
10
Molly
Audhild Mæland
3
197
11
Pippa
Carole Ross
3
361
12
Key
Ghita Fossum
3
174
13
Pepsi
Bertha S. Larsen
3
154
*
Jari
Marie Edland
3
0
*
Pixel
Kristin Øritsland
3
0
*
Monti
Iris Meijer
3
0
1
Molly
Audhild Mæland
Elite
1000
2
Vinur
Kari Ommedal
Elite
966
3
Diablo
Miriam Wittenberg
Elite
396
4
Katie
Carole Ross
Elite
385
5
Ozu
Anne Svensen
Elite
372
6
Pippa
Carole Ross
Elite
361
7
Tira
Eli-Anne Imsland
Elite
198
8
Lotta
Audhild Mæland
Elite
190
9
Kalina
Birgit Espeland
Elite
172
*
Pixel
Kristin Øritsland
Elite
0
Tilbake til innholdet